تفلدت مبارک

*-*Happy birthday my babi*-*

YASHITA .-.
۱ نظر

این آدما فقط اسمشون آدمه

 

YASHITA .-.

انگار همه حسارو دارم~

 

YASHITA .-.

بودی ستاره وسط کویر ولی نور تو ع همشون بیشتره!

 

 

 

YASHITA .-.

برای دختر آزادی خواهی که میگن فاحشس!

 

YASHITA .-.

گمت کردم من بازم

 

YASHITA .-.
۱ نظر
list

?!!